Tenkeshát Értékmegőrző Egyesület

Templom


> Túrony < > Diósvölgy < > Templom < > Értéktár <


 Árpád-kori templom

Túrony a Tenkes-hegy északnyugati lábánál, a Pécsről Harkányba vezető úton fekvő település. A falu legmagasabb pontján áll, a középkori eredetű református templom.

 

A templom felújítás előtt.

A templom felújítás előtt.

A Túrony fölé magasodó, építésekor katolikus, ma már református templom, az ásatások által igazoltan az Árpád korban épült. Hazánk egyik legrégebbi temploma.

Keleti karzat felújítás előtt.

Keleti karzat felújítás előtt.

“A közelmúltban az épület igen rossz állaga, valamint a református gyülekezet megfogyatkozása miatt a templomot a lebontás veszélye fenyegette. Nagyrészt lelkes helybélieknek köszönhetően, régészeti átvizsgálása során kiderült, hogy az egyik legrégebbi magyar templomot rejti az omladozó vakolatok.”

 

Nyugati karzat felújítás előtt.

Nyugati karzat felújítás előtt.

“Az épület közvetve, a pápai tizedjegyzékben említett Péter révén 1332-ben és 1333-ban, illetve 1335-ben tűnik fel az írott forrásokban. A település és templomának jelentőségére utalhat, hogy valószínűleg e század folyamán egy íves szentélyzáródású kápolnát csatoltak a templom déli oldalához.”

 

 

Szószék felújítás előtt.

Szószék felújítás előtt.

 

Feltárt festménytöredék.

Feltárt festménytöredék.

 

 

Feltárt festmény töredék.

Feltárt festménytöredék.

 

 

 

 

 

A templom történetének rövid leírása >>

 A templom felújítása – a régészeti feltárások után – 2004. őszén elkészült és a gyülekezet ismét birtokba vehette.

Felújítás után.

Felújítás után.

Túrony 2013.10 belső 3

Felújított szószék.

Túrony 2013.10 belső 1

Felújított belső tér.

 

Diósvölgy >>

Túrony >>

Szállás >>

Térkép >>