Tenkeshát Értékmegőrző Egyesület

HÉSZ

Túrony Község építési rendeletei

Túrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

58/2008(Vll.10.) sz. határozatához

TÚRONYTELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVESZERKEZETI TERV LEÍRÁS doc letöltés
Túrony község Önkormányzata Képviselő-testületének10/2008. (VII. 10.) sz. rendeletea helyi építési szabályzatról szóló 2/2003. (lV. 29.) sz. rendelet módosításáról Túrony község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVlll. törvény 6.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község helyi építési szabályzatáról szóló 2/2003. (lV. 29.) sz. rendeletét a következők szerint módosítja doc letöltés
Túrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének10/2008. (VII. 10.) sz. rendelettel módosított2/2003.(lV.29.) sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (egységes szerkezet) HÉSZ doc letöltés
1.SZ. MELLÉKLETa 10/2008.(Vll.10.) Kt.sz. rendelethez 

ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

HÉSZ 1. sz. melléklete doc letöltés
1.SZÁMÚ FÜGGELÉKa 10/2008.(Vll.10.) Kt.sz. rendelethez A HÉSZ-HEZ KAPCSOLÓDÓ HATÁLYOS KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA doc letöltés
Túrony Módosítás Szab. Terv 4000 (jóváhagyott) Szabályozási terv (Belterület)2008.07. pdf letöltés
Túrony Módosítás Szab. Terv 8000 (jóváhagyott) Településszerkezeti terv2008.07. pdf letöltés
Túrony Módosítás Szab. Terv 10000 (jóváhagyott) Szabályozási terv (külterület)2008.07. pdf letöltés